Ενημέρωση Εκτύπωση

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ: Λ. Αλεξάνδρας 126, Αθήνα, ΤΚ 11471.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τηλ. & Fax: 2108815666, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

* Οδηγίες διοικητικού ελέγχου & εκκαθάρισης συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων Ανοικτής & Κλειστής Περίθαλψης (Αρχείο 1).

* Οδηγίες χρήσης για καταχώρηση παραπεμπτικών & επισκέψεων ασφαλισμένων Ευρωπαϊκών Φορέων Ασφάλισης (Αρχείο 2).

* Οδηγίες εκτέλεσης γνωματεύσεων Ειδικής Αγωγής (Αρχείο 3).

* Σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης (Αρχείο 4).

* Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (Άρθρο 39)(Άρθρο 45).


03-08-20

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Θέμα: Συνταγογράφηση  Γνωματεύσεων Φυσικοθεραπείας.

Αξιότιμε, η, .....................................................

Επανερχόμενοι στο παραπάνω θέμα, θέλουμε να σας εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό το δικό μας, των Συναδέλφων και παράλληλα αρκετών Ασφαλισμένων, που παρότι έχει παρέλθει αρκετός χρόνος ακόμη δεν υπάρχει καμία εξέλιξη-διόρθωση αναφορικά με τη δυνατότητα έκδοσης από τον θεράποντα γιατρό νέας γνωμάτευσης φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους, εάν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 365 ημερών... (Δείτε περισσότερα...)
22-07-20

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΕΦ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ CLAWBACK & ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ.

09-04-17

Θέμα: Φορολογική μεταχείριση των αναδρομικών επιστροφών (claw back) και εκπτώσεων (rebate) - Πιστωτικά Τιμολόγια.

Σχετικά με το θέμα, με βάση και παλαιότερα αρχεία δημοσιευμένα στην Ιστοσελίδα της Ένωσης, σάς επαναλαμβάνουμε συνοπτικά τα ακόλουθα:

* Οι βεβαιώσεις των ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) και οι βεβαιώσεις των ποσών έκπτωσης (rebate) που μας γνωστοποιεί ο ΕΟΠΥΥ...(Δείτε περισσότερα...) Δείτε τα παλαιότερα αρχεία: (Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε έγγραφο της ΠΕΕΦ), (Αρχείο 1)(Aρχείο 2), (Αρχείο 3), (Αρχείο 4)


05-07-20

Θέμα: Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Εκδόθηκε νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ΓΔΟΥ 148 (ΦΕΚ 2729/Τευχ. Β’/03-07-20), αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 15η Ιουλίου 2020. (Δείτε τη νέα ΚΥΑ), (Δείτε την προηγούμενη ΚΥΑ)


04-07-20

Θέμα: Σχετικά με την ημερομηνία θεώρησης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας από Ελεγκτή Ιατρό.

Σύμφωνα με την υπ’ Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Α/Φ115/5 /οικ.18178/03-07-20 Eγκύκλιο της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕΔΙ, σχετικά με την ημερομηνία θεώρησης των φυσικοθεραπειών από ελεγκτή ιατρό προβλέπονται τα παρακάτω:

- Οι θεραπείες υπόκεινται σε έγκριση ελεγκτή ιατρού.

- Γίνεται ρητή αναφορά στην υποχρέωση της αναγραφής της ημερομηνίας ελέγχου στο άρθρο 39 του Ε.Κ.Π.Υ.

- Η ισχύς του παραπεμπτικού είναι διάρκειας 60 ημερών.

- Για τα παραπεμπτικά ισχύος 30 ημερών, κατά γενικό κανόνα, η θεώρηση πρέπει να διενεργείται εντός 10 ημερολογιακών ημερών (Ε.Κ.Π.Υ. και γενικά έγγραφα οδηγιών του Οργανισμού )

- Η θεώρηση από ελεγκτή ιατρό των παραπεμπτικών για διενέργεια φυσικοθεραπειών πρέπει να διενεργείται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία της έκδοσή τους. Παραπεμπτικά με ημερομηνία ελέγχου εκτός του ανωτέρω διαστήματος δεν γίνονται αποδεκτά. (Δείτε το αρχείο)


01-07-20

Θέμα: Συνάντηση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με αρμοδίους του ΕΟΠΥΥ.

Στις 30 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με τον Πρόεδρο και τους Δ/ντές των περισσότερων Δ/νσεων του ΕΟΠΥΥ για ζητήματα, σχετικά με τη συνταγογράφηση, τη θεώρηση των γνωματεύσεων, την εκκαθάριση των δαπανών, το clawback κ.α..

Όπως ενημερωθήκαμε σχετικά από τη  Δ/νση Σχεδιασμού, σε άμεσο χρόνο θα επιλυθεί το γνωστό πρόβλημα, αναφορικά με τη συνταγογράφηση των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας (να μην ισχύουν οι 365 ημέρες αλλά το ημερολογιακό έτος). Επίσης άμεσα θα διορθωθεί η εφαρμογή...(Δείτε περισσότερα...)


15-06-20

Θέμα: Επιστρεπτέα Προκαταβολή σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ΓΔΟΥ 131 (ΦΕΚ 2276/Τευχ. Β’/14-06-20), αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος με τα σχετικά συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έως την 22η Ιουνίου 2020. (Δείτε την ΚΥΑ)


09-06-20

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Θέμα: Συνταγογράφηση Γνωματεύσεων Φυσικοθεραπείας.

Στην παρ. 7 του Άρθρου 39 – Φυσικοθεραπεία - του ισχύοντος Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ αναφέρεται, ότι: “Η αποζημίωση της φυσικοθεραπείας ανά συνεδρία ορίζεται στα 15 ευρώ. Δικαιολογούνται έως δέκα (10) συνεδρίες φυσικοθεραπειών ανά ασθενή, δύο (2) φορές τον χρόνο’’.

Ωστόσο, στην πράξη και, όπως υπέπεσε στην αντίληψή μας,  ειδικά για τις περιπτώσεις της αυτής πάθησης και του ιδίου Κωδικού Διάγνωσης (ICD10) η παραπάνω πρόβλεψη στο νέο ΕΚΠΥ φαίνεται ότι διαχρονικά δεν ισχύει. Συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ το e-ΔΑΠΥ, μετά... (Δείτε περισσότερα...)


04-06-20

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Θέμα: Προθεσμία θεώρησης των γνωματεύσεων Φυσικοθεραπείας.

Αξιότιμε, η ……………………………………….

Επανερχόμενοι για άλλη μια φορά, αναφορικά με τη θεώρηση των γνωματεύσεων Φυσικοθεραπείας, θέλουμε να σας επαναλάβουμε ότι με το υπ΄αριθμ, Πρωτ. 106/30-04-20 τελευταίο έγγραφό μας για το θέμα είχαμε ζητήσει την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου επί του ΕΚΠΥ, που θα αποσαφηνίζει το χρονικό περιθώριο για τη θεώρηση των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας από Ελεγκτή Ιατρό, προκειμένου να εκλείψουν... (Δείτε περισότερα...)


01-06-20

Θέμα: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών για το μήνα Απρίλιο 2020 μη μισθωτών ασφαλισμένων.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020, θα αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών για το μήνα Απρίλιο 2020, όλων των κατηγοριών εκτός μισθωτών, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν το αργότερο έως τις 10 Ιουνίου 2020, Ημέρα Τετάρτη.

Να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 4690/30-05-20, για τους Αυτοαπασχολούμενους και Ελεύθερους Επαγγελματίες, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Απριλίου και Μαίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους


31-05-20

Θέμα: Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.

Ν. 4690/ΦΕΚ 104/Τευχ. Α'/30-05-20

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΡΟΣ Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 4

Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών για τον μήνα Μάιο 2020.

''3. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην παρ. 1. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν..................'' (Δείτε το Νόμο)


08-05-20

Θέμα: Συνοπτικές οδηγίες προφύλαξης Συναδέλφων και Ασθενών, λόγω κορωνοϊού.

Μετά την προσπάθεια επαναφοράς του συνόλου των Φυσικοθεραπευτηρίων σε ρυθμούς ‘’κανονικότητας...’’, η οποία είχε διακοπεί το προηγούμενο διάστημα, λόγω κορωνοϊού, θα θέλαμε συνοπτικά να επαναλάβουμε τις παρακάτω οδηγίες:

* Αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ατομικής προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας τόσο για εμάς τους ιδίους όσο και για τους ασθενείς  και συνοδούς ασθενών, που προσέρχονται στο χώρο του Φυσικοθεραπευτηρίου μας (μάσκες, αντισηπτικά, γάντια και τήρηση αποστάσεων).

* Σχολαστικό καθημερινό καθαρισμό και καλό φυσικό αερισμό του χώρου μας-αποφυγή χρήσης κλιματιστικού, καθώς και καλή απολύμανση των χώρων και μηχανημάτων μας.

* Προσέλευση των ασθενών μας σε προκαθορισμένα ραντεβού για την αποφυγή συγχρωτισμού και συνωστισμού πολλών ατόμων στο χώρο μας τον ίδιο χρόνο.

* Εξακρίβωση εάν ο προσερχόμενος ασθενής ή το άμεσο περιβάλλον του ασθενούς εμφάνισαν τις τελευταίες ημέρες έκδηλα συμπτώματα γρίππης ή κρυολογήματος.

* Κατά τα άλλα, πιστή τήρηση των γενικών οδηγιών του ΕΟΔΥ και των λοιπών αρμοδίων αρχών, αναφορικά με τα συνεχιζόμενα μέτρα προφύλαξης, λόγω κορωνοϊού.

(Δείτε τα μέτρα ατομικής προστασίας για επαγγελματίες υγείας), (Οδηγίες για χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας), (Οδηγίες για τη χρήση μάσκας από το κοινό), (Οδηγίες εφαρμογής απλής χειρουργικής μάσκας), (Τρόπος εφαρμογής του αλκοολούχου αντισηπτικού)


29-04-20

Θέμα: Σχετικά με την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 600€, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, στους δικαιούχους επιστήμονες.

Χωρίς άλλη αίτηση θα λάβουν απευθείας τα 600€ της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης οι επιστήμονες που είχαν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης το οποίο καταργήθηκε. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας,  "το επίδομα των 600 €’’ θα καταβληθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, σε περίπου 165.000 επιστήμονες.

Σε όσους από τους δικαιούχους που είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στην υπ’ αριθ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τους καταβλήθηκε το ποσό των 400€ ως προκαταβολή, θα τους καταβληθεί  συμπληρωματικά και το ποσό των 200€.

Ταυτόχρονα δίνεται δυνατότητα να μπουν στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση και επιστήμονες που δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή στο κατηργημένο πρόγραμμα, αρκεί να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση μέχρι τις 8 Μαΐου 2020 στην πλατφόρμα (supportemployees.services.gov.gr), με τη χρήση των Κωδικών taxisnet. (Δείτε το ΦΕΚ 1629/Τευχ. Β΄/29-04-20).


26-04-20

Θέμα: Μέτρα στήριξης και ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που πλήττονται, λόγω της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού COVID-19.

Αξιότιμε, κε Υπουργέ

Σε συνέχεια του (υπ΄αριθμ. Πρωτ. 104/18-03-20) εγγράφου μας αναφορικά με τα μέτρα στήριξης και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για Επαγγελματίες, Επιστήμονες, Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων και τους Εργαζόμενους, που πλήττονται λόγω της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού, θέλουμε να σας αναφέρουμε και τα παρακάτω:

*Μετά την κατάργηση των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης των Επιστημόνων, όπως ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο και προπάντων δίκαιο...(Δείτε περισσότερα...)


12-04-20

Θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»

Με την προσθήκη και άλλων διαρθρωτικών διατάξεων, εκδόθηκε ο υπ΄αριθμ. 4683 Νόμος (ΦΕΚ 83/Τευχ. Α’/10-04-20) που επικυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Τευχ. Α΄/20-03-20), αναφορικά με το παραπάνω θέμα.

Σε ότι μας αφορά, επιλεκτικά να αναφέρουμε τα εξής:

* Επέκταση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστικά έχουν πληγεί και μείωση μισθώσεων κύριας κατοικίας στους εργαζόμενους σε αυτές. (Άρθρο 26), (Οδηγίες από την ΠΟΜΙΔΑ)

* Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων. (Άρθρο 36)

* Διαδικασία αντιμετώπισης αδυναμίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης ή πληρωμής των ιδιωτών παρόχων.

Έως τις 31-05-20 η απόδοση των δαπανών προς τους παρόχους σε ποσοστό έως 80% του αιτούμενου ποσού, χωρίς τελική εκκαθάριση). (Άρθρο 56)

* Παράταση προθεσμιών Ε.Κ.Π.Υ..

Παράταση εκτέλεσης παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και γνωματεύσεων παροχών Ε.Κ.Π.Υ., έως τις 30 Ιουνίου 2020. (Άρθρο 57)

* Ρυθμίσεις για τη συνεργασία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ).

Οι δαπάνες της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ δεν προσαυξάνουν τον λογαριασμό των παρόχων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄167) σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού της αυτόματης επιστροφής. (Άρθρο 5)

* Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφορικό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy. (Άρθρο 19)

* Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Αναστολή θεώρησης των παραπεμπτικών έως 30-04-20. (Άρθρο 20)

* Υποβολή ατομικών αιτημάτων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για απευθείας αποζημίωση στους δικαιούχους ασφαλισμένους. (Άρθρο 24)


05-04-20

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Επιστήμονες – Ελεύθερους Επαγγελματίες, που πλήττονται από τον COVID-19.

Η επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στα πλαίσια στήριξης των Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών, που πλήττονται από τον COVID-19,  απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, δυνητικά δικαιούχου, βάσει του κύριου ΚΑΔ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να συμμετέχει στα επιδοτούμενα ειδικά προγράμματα αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, διάρκειας 100 διδακτικών ωρών. Παράλληλα θα λάβει, ως επιδότηση, το ποσό των 600€, με την προκαταβολή των 400€ να δίδεται την Μ. Εβδομάδα και τα 200€ με την ολοκλήρωση του προγράμματος της επιλογής του.

Να επισημανθεί, ότι το Υπουργείο Οικονομικών συμπεριέλαβε αναδρομικά τον ΚΑΔ 869013 – ‘’Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας’’ στους ΚΑΔ των Επιστημόνων (Δ.Τ. Υπουργείου Οικονομικών 1) & (Δ.Τ. Υπουργείου Οικονομικών 2). Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι Φυσικοθεραπευτές που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα τηλεκατάρτισης-τηλεκπαίδευσης θα πρέπει, επιλέγοντας μία από τις δύο δυνατότητες που έχουν, να υποβάλλουν, από 9 έως 16 Απριλίου 2020, σχετικό αίτημα στο Π.Σ. ''ΕΡΓΑΝΗ'' με τη χρήση των Κωδικών taxisnet (Διαδικασία Α') ή να εξουσιοδοτήσουν απευθείας, από 9 έως 20 Απριλίου 2020, τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής τους (Διαδικασία Β').

Για περισσότερες λεπτομέρειες της πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας δείτε το παρακάτω αρχείο. (Δείτε την πρόσκληση)


05-04-20

Θέμα: Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων από Ελευθεροεπαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων  και Επιστήμονες, προκειμένου να κάνουν χρήση των ανακουφιστικών μέτρων που υλοποιεί η κυβέρνηση, λόγω κορωνοϊού.

Ενημερωτικά, οι προθεσμίες για τα μέτρα στήριξης και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, λόγω της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού, όπως διαμορφώνονται με τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι οι εξής:

* Έως 10 Απριλίου 2020 (βάσει ΑΦΜ), η υποβολή των αιτήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα (https://supportemployees.yeka.gr) από τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής, για το επίδομα των 800€ για 45 ημέρες...(Δείτε περισσότερα...)


04-04-20

Θέμα: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών για τον μήνα Φεβρουάριο 2020 μη μισθωτών ασφαλισμένων.

Όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του ΕΦΚΑ αναρτήθηκαν οι εισφορές Φεβρουαρίου 2020 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που περιλαμβάνει το ειδοποιητήριο οι ασφαλισμένοι έχουν τις εξής επιλογές:

Α. Να πληρώσουν την εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία.

Β. Να πληρώσουν την εισφορά του 2/2020 μειωμένη κατά 25% εφόσον έχουν εξοφλήσει ή εξοφλήσουν μέχρι 10/04/2020 την εισφορά του Ιανουαρίου 2020.

Γ. Να πληρώσουν την εισφορά σε 4 μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις, με καταβολή της πρώτης δόσης έως 30.9.2020 εφόσον εμπίπτουν στους πληττόμενους κλάδους.


04-04-20

Θέμα: Σχετικά με την άυλη συνταγογράφηση.

Ως γνωστό, στην ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20-03-20) με το άρθρο 36 ορίζεται η έναρξη της άυλης λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων για δύο μήνες και με το άρθρο 49 δίνεται η δυνατότητα επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για χρόνιους πάσχοντες.

Η νέα διαδικασία είναι προαιρετική. Για την ενεργοποίησή της, οι πολίτες πρέπει να μπουν στο gov.gr, να επιλέξουν αρχικά την κατηγορία υπηρεσιών «Υγεία και Πρόνοια» και εν συνεχεία...(Δείτε περισσότερα...)


02-04-20

Θέμα: Μέτρα στήριξης και ευνοϊκές ρυθμίσεις λόγω της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 και η σχετική διαδικασία.

Συνοψίζοντας τις πληροφορίες των προηγούμενων ημερών και σύμφωνα με τις νεότερα, αναφορικά με τα οικονομικά μέτρα στήριξης και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, λόγω της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Aπό 06 Απριλίου 2020, οι ελεύθεροι επαγγελματίες/ επιτηδευματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) μέχρι 5 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των 800€ για 45 ημέρες, θα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο μέτρο στήριξης, σε σχετικό έντυπο που θα βρίσκουν στο Π.Σ. ‘’ΕΡΓΑΝΗ’’, ανεξαρτήτως αν κάποιοι είχαν προλάβει νωρίτερα στην προηγούμενη εφαρμογή να υποβάλλουν ‘’δήλωση αναστολής’’. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εταιρίας,...(Δείτε περισσότερα...), (ΦΕΚ 75/Α'/30-03-20), (Δ.Τ. Υπουργείου Οικονομικών 1), (Δ.Τ. Υπουργείου Οικονομικών 2)


28-03-20

Θέμα: Aναστολή ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους  παρατείνεται η προθεσμία καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών περιόδου Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, απαιτητές μέχρι 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, η εξόφληση των οποίων θα ξεκινήσει από 1 Σεπτεμβρίου 2020 και θα γίνεται τμηματικά σε 4 ισόποσες δόσεις.

Σημειωτέον ότι στα μέτρα και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, υπάρχει πρόβλεψη για την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών περιόδου Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 από Ελευθεροεπαγγελματίες, με έκπτωση 25%.

Παράλληλα, παρατείνεται και η προθεσμία καταβολής των δόσεων των ενεργών ρυθμίσεων τους, απαιτητών μέχρι 31/3/2020 και η εξόφλησή τους θα ξεκινήσει από 1 Ιουνίου 2020. (Δείτε το ΔΤ του Υπουργείου Εργασίας), (Δείτε το ΦΕΚ 1044/Τευχ. Β'/26-03-20)


26-03-20

Θέμα: Διαδικασία, αναφορικά με τη συμπλήρωση των εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από εργοδότες και εργαζόμενους, για την αποζημίωση των 800 €.

Άνοιξε στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ η σχετική εφαρμογή για την υποβολή, μέχρι 31-03-20, δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας από τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις για τους εργαζόμενους, εισάγοντας τους κωδικούς ΙΚΑ. Στη συνέχεια αρχές Απριλίου με τον αριθμ. Πρωτ. που θα λάβουν οι εργοδότες, μετά την καταχώριση της υπεύθυνης δήλωσης στο σύστημα, θα μπορούν να εισέρχονται στο (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ (supportemployees.yeka.gr) και οι εργαζόμενοι για τις δικές τους ενέργειες. Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της από 20/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20-03-20),  δηλαδή από 21/03/2020 μέχρι και την 20/04/2020. (Δείτε τις οδηγίες από ΕΡΓΑΝΗ)

Επίσης, όσοι Ελευθεροεπαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι ή ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ΑΜΕ (δεν απασχολούν προσωπικό) ή δεν είναι αυτό ενεργό και ασκούν δραστηριότητα που εμπίπτει στους πληττόμενους Κ.Α.Δ. θα μπορούν κι αυτοί να εισέρχονται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τους κωδικούς taxinet που διαθέτουν, ώστε να συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία και να τύχουν, για το διάστημα 15-03-20 έως 30-04-20, της αποζημίωσης των 800 €. Απαραίτητα να γνωρίζουν σε ποιά Τμήματα (ΣΕΠΕ) και (ΟΑΕΔ) ανήκουν οι επιχειρήσεις τους. Στη συνέχεια, τα στοιχεία από την ΕΡΓΑΝΗ θα δοθούν στην ΑΑΔΕ για τις απαραίτητες ενέργειες.


24-03-20

Θέμα: Μέτρα και ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που πλήττονται, λόγω κορωνοϊού.

Δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφορικά με τα Οικονομικά μέτρα και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που πλήττονται, λόγω κορωνοϊού.

Συνοπτικά να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ είναι οι εργαζόμενοι που έχουν μπει σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που βάσει ΚΑΔ πλήττονται (εκτός από τις αναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων) και οι εργαζόμενοι αυτών καθώς και όλοι όσοι έμειναν άνεργοι ή οικειοθελώς αποχώρησαν από 1η Μαρτίου μέχρι 20 Μαρτίου.


24-03-20

Θέμα: Mηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, λόγω κορωνοϊού.

Παρακάτω οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ), αναφορικά με το μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, λόγω κορωνοϊού.

(ΦΕΚ 993/Τευχ. Β΄/23-03-20), (ΦΕΚ 994/Τευχ. Β΄/23-03-20)


22-03-20

Θέμα: Απαγορευτικά μέτρα κυκλοφορίας πολιτών σε όλη την επικράτεια, λόγω της εύκολης μετάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού.

Ανακοινώθηκαν, σήμερα (22-03-20), από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) τα απαγορευτικά μέτρα κυκλοφορίας πολιτών σε όλη την επικράτεια, λόγω της εύκολης μετάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού.

(18 χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας), (Οδηγίες προς τους πολίτες), (Βεβαίωση κατ΄εξαίρεση μετακίνησης πολιτών-DOCX), (Βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζόμενου-DOCX), (Βεβαίωση κατ΄εξαίρεση μετακίνησης πολιτών-PDF), (Βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζόμενου-PDF). Χρήσιμος Σύνδεσμος: forma.gov.gr


21-03-20

Θέμα: Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Εκδόθηκε, με ημερ. 20-03-20, η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68) που εκτός από τα άρθρα που αναφέρονται στα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και σε άλλα μέτρα αναφορικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού, περιλαμβάνονται και άρθρα που σχετίζονται με τον ΕΟΠΥΥ και τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Ενδεικτικά αναφέρονται, η διαδικασία άυλης συνταγογράφησης και έκδοσης συνταγών φαρμάκων και παραπεμπτικών χωρίς τη φυσική επίσκεψη του ασθενούς στον Ιατρό, διάρκειας 2 μηνών, (Άρθρο 36), η διαδικασία εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής των δαπανών των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ σε ποσοστό 80% της αιτούμενης δαπάνης, διάρκειας έως τις 31-05-20, (Άρθρο 56) και η παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και γνωματεύσεων παροχών Ε.Κ.Π.Υ., έως τις 30-06-20, Άρθρο 57 και κλπ.

(ΦΕΚ 68/20-03-20), (Δείτε τα άρθρα 56 & 57 του ΦΕΚ 68/20-03-20), (Ν. 4683/ΦΕΚ 83/Τευχ. Α'/10-04-20)


20-03-20

Θέμα: Μέτρα και ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που πλήττονται, λόγω κορωνοϊού.

Για το θέμα η Διοίκηση της ΠΕΕΦ έστειλε την παρακάτω επιστολή, με ημερ. 18-03-20, στον Πρωθυπουργό, στους συναρμόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης , καθώς και στην Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Αξιότιμε,η ....................................,

Εκπροσωπούμε Ελευθεροεπαγγελματίες Φυσικοθεραπευτές εκ των οποίων οι περισσότεροι διατηρούν Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, κάποιοι παρέχουν υπηρεσίες κατ οίκον σε ασθενείς που δυσκολεύονται να μετακινηθούν και ένας μεγάλος αριθμός δραστηριοποιούνται σε άλλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα. Ανήκουμε στους παρόχους υπηρεσιών υγείας ΠΦΥ και προσπαθούμε πάντα να προσφέρουμε στη δημόσια υγεία με τον καλύτερο τρόπο και αντάξια της επιστήμης που υπηρετούμε. Έτσι εξαρχής, με την εμφάνιση της επιδημικής κρίσης του κορωνοϊού και στη χώρα μας ακολουθώντας και τις οδηγίες της πολιτείας προσπαθήσαμε να παραμείνουμε στις επάλξεις ψύχραιμα και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.

Δυστυχώς όμως, η κατάσταση φάνηκε ότι γρήγορα θα είναι εκτός ελέγχου, η επιδημία εξελίχθηκε σε πανδημία, η παγκόσμια κοινότητα βάλλεται από έναν αόρατο ...(Δείτε περισσότερα...)
20-03-20

Θέμα: Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Ανακοινώθηκε σήμερα (20-03-20) από το Υπουργείο Οικονομικών η νέα λίστα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Ανάμεσα τους είναι και αυτός των Υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας (869013). Σημειώνεται ότι η λίστα αυτή είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται με Υπουργικές Αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης. (Δείτε το σύνδεσμο)


ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

* Οδηγίες διοικητικού ελέγχου & εκκαθάρισης συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων Ανοικτής & Κλειστής Περίθαλψης (Αρχείο 1).

* Οδηγίες χρήσης για καταχώρηση παραπεμπτικών & επισκέψεων ασφαλισμένων Ευρωπαϊκών Φορέων Ασφάλισης (Αρχείο 2).

* Οδηγίες εκτέλεσης γνωματεύσεων Ειδικής Αγωγής (Αρχείο 3).

* Σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης (Αρχείο 4).

* Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (Άρθρο 39), (Άρθρο 45).


04-03-20

Θέμα: Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας.

Τέθηκε σε λειτουργία η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας περίπου 1,5 εκατ. Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 θα μπορούν να επιλέξουν Ασφαλιστική Κατηγορία.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ΕΦΚΑ θα αναρτήσει στις 16 Μαρτίου 2020 τα νέα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Ιανουαρίου 2020, οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία (δια της μη επιλογής) θα καταταγεί αυτόματα στην υποχρεωτική 1η ασφαλιστική κατηγορία των 210 €. (Δείτε το σύνδεσμο)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. ΤΣΑΓΡΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΔΣ ΤΗΣ ΠΕΕΦ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΕ ΑΓΑΠΗ, ΕΛΠΙΔΑ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ!!!


ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ, ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ  ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΠΙΣΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (ΥΥΚΑ, ΕΟΔΥ, ΓΓΠΠ, ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ) ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΦ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ!!! ΕΠΙΣΗΣ, ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ κ.α.), ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΕΚΔΗΛΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΓΡΙΠΠΗΣ Ή ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ!!! ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΜΕ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ, ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΓΙΑΤΙ Ο ΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΥΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ!!! ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!!


03-03-20

Θέμα: Ιατρικές οδηγίες για την προφύλαξή μας από τον κορωνοϊό.

Με αφορμή τα τελευταία κρούσματα κορωνοϊού και στη χώρα μας και με δεδομένο την πολύ εύκολη διασπορά του ιού ακόμη και στην περίπτωση που είναι ασυμπτωματικός, θέλουμε να επαναλάβουμε κάποιες γενικότερες Ιατρικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και όχι μόνο, όπως ισχύουν για το σύνολον των εποχιακών ιώσεων.:

- Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών...(Δείτε περισσότερα...)

Δείτε παρακάτω το ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, προς τους πολίτες της χώρας μας, με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τον κορωνοϊό. (Ηλεκτρονικό μήνυμα), (Δείτε το σύνδεσμο)


23-02-20

Θέμα: Ασφαλιστικό.

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Πέμπτη, αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Την επομένη της ψήφισης αναμένεται να ανοίξει η διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας περίπου 1,5 εκατ. Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες θα μπορούν να επιλέξουν Ασφαλιστική Κατηγορία.

Οι ασφαλιστικές εισφορές του μηνός Ιανουαρίου 2020 θα υπολογιστούν σύμφωνα με την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, ενώ θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι την 12η Μαρτίου 2020.

Όσον αφορά στις κατηγορίες επαγγελματιών τα νέα επίπεδα ασφαλιστικών εισφορών (για σύνταξη και ιατροφαρμακευτική κάλυψη) θα είναι τα ακόλουθα:

Έως 5 έτη: 126 ευρώ. Μετά τα πέντε έτη: 1η κατηγορία: 210 €, 2η κατηγορία : 252 €, 3η κατηγορία : 302 €, 4η κατηγορία: 363 €, 5η κατηγορία: 435 € & 6η κατηγορία: 566 €.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία (δια της μη επιλογής) θα καταταγεί αυτόματα στην υποχρεωτική 1η ασφαλιστική κατηγορία των 210 €.

Σημειώνεται ότι ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας θα έχει τη δυνατότητα στις αρχές του έτους να επιλέγει την κατηγορία της εισφοράς και αν το επιθυμεί να την αλλάζει.


Το ΚΔΣ και οι ΔΕ των ΠΤ της ΠΕΕΦ εύχονται σε όλους, Ειρηνικό, Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το Νέο Έτος!!! Χρόνια Πολλά με υγεία!!!


ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν ο Ετήσιος Χορός και η Κοπή Πίτας της ΠΕΕΦ την 1η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Σάββατο, στη μουσική σκηνή ‘’ΦΩΣ’’, Βουτάδων 6-Γκάζι, με την Πέγκυ Ζήνα. Μαζί της: Jeunes Premiers - Feat. Fenia - Μιχάλης Μόσχου - Dj set George Klo. Μουσική Διεύθυνση: Γιώργος Ζαχαρίου.


Η ΠΕΕΦ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 16 & 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.


07-01-20

Θέμα: Επιτρεπόμενα όρια δαπανών ΕΟΠΥΥ, έτους 2019, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους ασφαλισμένους του Οργανισμού.

* ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 72.500.000,00 €.

Υ.Φ. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 71.000.000,00

Υ.Φ. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.500.000,00 €.

* ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 80.000.000,00 €.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 5.000.00 €.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 75.000.000,00 €.

(Δείτε την Υπουργική Απόφαση)


24-12-19

Θέμα: Χρόνος εκτέλεσης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας.

Όπως ενημερωθήκαμε από την Πληροφορική του ΕΟΠΥΥ το πρόβλημα αναφορικά με την καταχώρηση των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας στο e-ΔΑΠΥ επιτέλους επιλύθηκε.

Οι γνωματεύσεις Φυσικοθεραπείας εκτελούνται εντός του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στο κάτω μέρος αυτών (δίμηνη διάρκεια).

Παρακάτω η τελική απάντηση της Ομάδας Υποστήριξης του e-ΔΑΠΥ, για το θέμα, ύστερα από τη συνεχή επικοινωνία μας με τους αρμοδίους και το e-ΔΑΠΥ:

''Το πρόβλημα επιλύθηκε. Οι γνωματεύσεις Φυσικοθεραπείας εκτελούνται εντός του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στο κάτω μέρος αυτών (δίμηνη διάρκεια). Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε να επανέλθετε. Καλά Χριστούγεννα!''.


11-12-19

Θέμα: Χρόνος εκτέλεσης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας.

Μετά την έντονη ανησυχία πολλών Συναδέλφων για το χρονικό περιθώριο εκτέλεσης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Συναδέλφους ότι καμιά μεταβολή δεν έχει επέλθει στον ισχύοντα ΕΚΠΥ και ως εκ τούτου συνεχίζει να ισχύει ότι προβλέπεται σε αυτόν. Επ΄αυτού συμφωνεί και η Δ/νση Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα λοιπόν με τον ισχύοντα ΕΚΠΥ: ‘’ Τα παραπεμπτικά εκτελούνται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης’’.

Παρακάτω η νεότερη απάντηση  από τη Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ- Ομάδα Υποστήριξης e-ΔΑΠΥ,  στα επίμονα  ερωτήματά μας : ‘’Ως φυσικοθεραπευτές σας αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκτελείται μοναδικά η γνωμάτευση και όχι η Διάρκεια ισχύος’’.


Η ΠΕΕΦ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΜΕ (ΚΟΛΛΕΓΙΑ) ΩΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΩΝ ΑΕΙ.

Δείτε σχετικό απόσπασμα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 102/14-10-19 επιστολή της ΠΕΕΦ.


29o ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ

Το 29ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ θα πραγματοποιηθεί στις 29,30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel (Αθ. Διάκου 28), με θέμα: "Ασκηση & Φυσική Δραστηριότητα στην Αποκατάσταση. Τι, Ποιος, Που & Πότε. (Δείτε το σύνδεσμό μας)


28-10-19

Θέμα: Συνάντηση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με τη νέα Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κα Θεανώ Καρποδίνη.

Στις 08-10-19, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με τη νέα Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κα Θεανώ Καρποδίνη, μετά από πρόσκλησή της. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Διευθυντής Οργάνωσης και Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, κ. Θεοφάνης Ρηγάτος.

Αφού προηγουμένως τη συγχαρήκαμε και τις ευχηθήκαμε ‘’Καλή Επιτυχία’’ στο δύσκολο έργο της, στην περίπου μιάμισυ  ώρα που ακολούθησε, είχαμε την ευκαιρία, να αναπτύξουμε διεξοδικά τα ζητήματα που απασχολούν τους Ελευθεροεπαγγελματίες Φυσικοθεραπευτές στη συνεργασία τους με τον ΕΟΠΥΥ και να αναφερθούμε εν συντομία στα υπόλοιπα.

Η κα Καρποδίνη δήλωσε ικανοποιημένη με τη συνάντηση, καθόλα ενημερωτική και ότι αναμένει τις προτάσεις μας γραπτώς.

Παρακάτω η επιστολή, με το σύνολο των  θεμάτων που ετέθησαν και απασχολούν διαχρονικά τα τελευταία χρόνια τους Ελευθεροεπαγγελματίες Φυσικοθεραπευτές, η οποία θα σταλεί στην κα Αντιπρόεδρο, καθώς και σε άλλους αρμοδίους, ως ο Πίνακας Αποδεκτών. (Δείτε το αρχείο)


17-09-19

Θέμα: Ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΕΦΚΑ.

Μετά την επίσκεψή μας (13-09-19) στις Διοικητικές Υπηρεσίες  του ΕΦΚΑ και τη συνάντηση που είχαμε με το Δ/ντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, κ. Ιωάννη Κόρμπο, ενημερωθήκαμε ότι ξεκίνησε, επιτέλους, η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων, που την υποχρέωση αποπληρωμής έχει αναλάβει ο ΕΦΚΑ.

Ήδη, κάποιοι Συνάδελφοι έχουν ειδοποιηθεί να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία (Μενάνδρου 41-43) τα αναγκαία παραστατικά (τιμολόγιο χρεωστικό ή πιστωτικό, εφόσον είναι αναγκαία, επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα, αντίγραφο λογαριασμού-ΙΒΑΝ Τραπέζης κ.λ.π.), για τις οφειλές του ΤΣΜΕΔΕ. Όπως μας διαβεβαίωσε ο κ. Κόρμπος η ενταλματοποίηση θα είναι άμεση.

Όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΤΥΔΚΥ, όπως ενημερωθήκαμε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, εκταμιεύτηκε σήμερα (17-09-19) στα Ταμεία του ΤΥΔΚΥ  το ποσό των 200.000€, προκειμένου να αποπληρωθούν Φυσικοθεραπευτές και Οπτικοί τις εκκαθαρισμένες οφειλές  του  2010. Παράλληλα συνεχίζεται, με σχετική καθυστέρηση, η εκκαθάριση και των λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ταμείου, για το διάστημα μέχρι 31-12-12. Νέες πιστώσεις στο ΤΥΔΚΥ μετά την τροποποίηση, στο επόμενο άμεσο διάστημα, του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ.

Είμαστε σε διαρκή επαφή με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντόμευση της εκκαθάρισης και αποπληρωμής του συνόλου των υφιστάμενων απαιτήσεών μας από τον ΕΦΚΑ. Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνουμε εγκαίρως.


ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, Ημέρα Παρασκευή και Ώρα 20:30, Δημοτικό θέατρο ''Μίκης Θεοδωράκης'', Πέραμα Αττικής, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία φιλανθρωπική συναυλία με τους "Εκείνος και Εκείνος'', για το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια ''Φλόγα''.

Η συναυλία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Συναδέλφου Ευάγγελου Γεωργακόπουλου (Γεν. Γραμματέα της ΔΕ του Τμ. Αττικής της ΠΕΕΦ) και ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Περάματος.

Την εκδήλωση στήριξε και η ΠΕΕΦ, ως χορηγός επικοινωνίας.


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου σε όλο τον κόσμο, οι Φυσικοθεραπευτές γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας (World Physical Therapy Day), προκειμένου να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την καθοριστική συνεισφορά του επαγγέλματός τους στην υγεία και στην καλή ποιότητα ζωής των ατόμων.

Η θεματολογία της φετινής γιορτής από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (W.C.P.T.) είναι ο ‘’Χρόνιος πόνος’’ στις μυοσκελετικές παθήσεις και η αξία της ‘’Θεραπευτικής άσκησης’’. Επισημαίνεται ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος που έχουν οι φυσικοθεραπευτές στο μυοσκελετικό ‘’χρόνιο πόνο’’, μέσω προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης, ενδυνάμωσης, κινητικότητας και ισορροπίας. Οι επιστημονικές έρευνες υποστηρίζουν και συνιστούν τη χορήγηση των θεραπευτικών ασκήσεων, ως τον ακρογωνιαίο λίθο αποκατάστασης της πλειονότητας των μυοσκελετικών παθήσεων και όχι μόνο.

Περισσότερα... στο ''Δελτίο Τύπου''.

Η ΠΕΕΦ στηρίζει και συμμετέχει στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, από τις 8 Σεπτεμβρίου 2019 (Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας) έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 (Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας).

Περισσότερα στο σύνδεσμό μας ''Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών''.


07-08-19

Θέμα: Συνάντηση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Στις 30 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ της Διοίκησης της ΠΕΕΦ, του νέου Υπουργού Υγείας  κ. Βασίλη Κικίλια και του νέου Υφυπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη.

Παρόλο που η συνάντηση ήταν κυρίως συνάντηση γνωριμίας εθιμοτυπικού χαρακτήρα το ΚΔΣ της ΠΕΕΦ ήταν προετοιμασμένο με συγκεκριμένη θεματολογία.

Μετά τις συστάσεις και συγχαρητήριες ευχές, στο σύντομο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας προσπαθήσαμε να θέσουμε κάποια σημαντικά ζητήματα κυρίως οικονομικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένες απαντήσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν περιμέναμε. Η μόνη δέσμευση μετά από αίτημά μας να μη συμπέσουν οι δόσεις για το claw back 2018 με αυτές του 2017 και παλαιοτέρων ετών, ήταν, ότι θα υπάρξει διάταξη νόμου που θα δίνει τη δυνατότητα επιστροφής των οφειλών rebate και claw back των ετών 2013-2018 έως και 120 δόσεις.

Ο φάκελοι με τη  λίστα των αιτημάτων μας και τη σχετική αλληλογραφία που συνοδεύει κάποια από αυτά θα κατατεθούν ολοκληρωμένοι στα αρμόδια γραφεία Υπουργού, Υφυπουργού και Γεν. Γραμματέων του Υπουργείου Υγείας.


04-08-19

Θέμα: Ρυθμίσεις οφειλών παροχών ΕΟΠΥΥ.

Σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα», συμπεριλαμβάνεται διάταξη νόμου (αρθρ. 81) με τίτλο «Ρυθμίσεις οφειλών παροχών ΕΟΠΥΥ» στην οποία ορίζεται ότι : «…..οφειλές των παροχών προς τον ΕΟΠΥΥ, από rebate και clawbacΚ για τα έτη 2013-2018, αυτές δύνανται να εισπραχθούν με τη μορφή δόσεων, ο αριθμός των οποίων δύναται να καθοριστεί έως 120. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου».


09-06-19

Θέμα: Απεργιακές κινητοποιήσεις.

Αναφορικά με τις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων συμπεριλαμβανομένων και των Φυσικοθεραπευτών,  στην κοινή συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2019 του ΚΔΣ και της ΔΕ του ΠΤ Αττικής της ΠΕΕΦ, αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

* Είμαστε διαχρονικά αντίθετοι στην επιβολή των άδικων, ληστρικών... (Δείτε περισσότερα...), (Έγγραφο προς τον ΕΟΠΠΥ για τις δαπάνες)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ "ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ".

Καλούμε τους Συναδέλφους που επιθυμούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης "Τεχνικών Ασφαλείας", να μας το δηλώσουν μέχρι 31 Μαΐου 2019, μέσω μηνύματος στο e-mail της Ένωσης (info@peef.gr) ή στα τηλέφωνα: Γραμματεία ΠΕΕΦ 210-8815666, Τσαγρής Γιώργος 210-6447800, 6936447800-Ασημωτός Γιώργος 210-9845249, 6944968919 & Γκουβάτσος Γιάννης 210-6458480, 6945705773. Σημειώνουμε ότι καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας κατά περίπτωση, εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα ή λάβουν την κατάλληλη επιμόρφωση, μπορούν να αναλάβουν είτε ο εργοδότης είτε εργαζόμενος της επιχείρησης.

(Ο σχετικός Νόμος), (Εγκύκλιος 1), (Εγκύκλιος 2)


13-05-19

Θέμα: Σχετικά με την εγγραφή για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης ειδικής αγωγής.

Ενημερωτικά η προθεσμία για την εγγραφή των θεραπευτηρίων και την παραλαβή κλειδαρίθμου πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ειδικής αγωγής παρατείνεται μέχρι τις 31/5/2019.

(Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ), (Προηγούμενη ανακοίνωση)


11-05-19

Θέμα: Eθελοντική Αιμοδοσία.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), στο οποίο είναι ενταγμένη και η Τράπεζα Αίματος της ΠΕΕΦ, ξεκινά αυτό τον Μάη ένα νέο πρόγραμμα προσέλκυσης εθελοντών αιμοδοτών με τίτλο «4 Εποχές της Αιμοδοσίας». Στόχος του προγράμματος, είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια προσέλκυσης νέων εθελοντών αιμοδοτών (ιδιαίτερα νέων ηλικιακά ομάδων) καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αυτάρκεια και η κάλυψη των αναγκών αίματος τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες. (Δείτε το Δελτίο Τύπου του Ε.ΚΕ.Α.)


ΤΟ ΚΔΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕ ΤΗΣ ΠΕΕΦ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΗ!!!


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Καλούμε όλους τους Συναδέλφους, μέλη και μη μέλη μας, στις 18 Απριλίου 2019, Ημέρα Πέμπτη,  να συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο, στην κατάθεση ψηφίσματος στο Μαξίμου και στην καθιστική διαμαρτυρία έξω από την Βουλή, για το σχέδιο νόμου που προβλέπει την ένταξη των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) στις Σχολές Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων Κρήτης (Μεσογειακό) και Πατρών, καθώς επίσης και ενάντια στην αναγνώριση ισοδυναμίας-ισοτιμίας ΚΕΜΕ (Κολλέγια) και ΑΕΙ.


19-04-19

Θέμα: Σχετικά με την εκτέλεση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης ειδικής αγωγής.

(Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)


16-04-19 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Θέμα: Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις – Ίδρυση και μετονομασία Τμημάτων Φυσικοθεραπείας και Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Αξιότιμε/η, ……………………..

Αναφορικά με το νέο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας, επιλεκτικά θα αναφέρουμε ότι προβλέπεται η ίδρυση δυο ακόμη Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, το ένα στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, με έδρα την Ιεράπετρα (Κεφ. Ε΄, Άρθρο 25), το δεύτερο στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσσου, με έδρα την Σπάρτη (Κεφ. Θ’, Άρθρο 44), καθώς επίσης...(Δείτε περισσότερα...)


33ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Φ.

Το 33ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.), υπό την αιγίδα του τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, με τίτλο: «Φυσικοθεραπεία σε όλες τις βαθμίδες φροντίδας υγείας: Μια αμφίδρομη και δυναμική σχέση» πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στις 12-14 Απριλίου 2019. Περισσότερα στις ''Εκδηλώσεις'' μας.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (Ε.ΕΛ.Ι.Α.), σε συνεργασία με:

• Το Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών {Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ} &

• Την Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών {Π.Ε.Ε.Φ.}

Υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (Ι.Σ.Α.), στις 7 Απριλίου, Ημέρα Κυριακή, στην αίθουσα διαλέξεων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποίησε Εξειδικευμένο Σεμινάριο, με θέμα: ‘’ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ-ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ’’. Περισσότερα στις ''Εκδηλώσεις'' μας.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Το Επιστημονικό Τμήμα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ‘’Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία’’ στις 16 Μαρτίου 2019, στο Δώμα του Γ.Ν.Α. ‘’Ευαγγελισμός’’, θα πραγματοποιήσει τη 2η Επιστημονική Ημερίδα, με θέμα: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΓΧΩΔΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ». Περισσότερα στις ‘’Εκδηλώσεις’’.


ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Κοινωνική-Μουσική Εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού, η Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών (ΠΕΕΦ) και η Επιστημονική Εταιρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Ε.Ε.Π.Φ.Υ.), στις 16 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο, στη μουσική σκηνή ''Ακτή Πειραιώς 178'', με τους Ελευθερία Αρβανιτάκη και Γιάννη Κότσιρα. Ευχαριστούμε όλους τους Συναδέλφους και φίλους που συμμετείχαν στην εν λόγω εκδήλωση και περάσαμε όλοι μαζί μια υπέροχη βραδιά.


Το ΚΔΣ και οι ΔΕ των ΠΤ της ΠΕΕΦ εύχονται σε όλους τους Συναδέλφους και στις οικογένειές τους, Χρόνια Πολλά με υγεία, Ευτυχισμένη, Δημιουργική και Ελπιδοφόρα η νέα Χρονιά!!!


24-01-19

Θέμα: Συνάντηση με το νέο Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Βασίλη Πλαγιαννάκο.

Συνάντηση γνωριμίας σήμερα (24-01-19) της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με το νέο Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Βασίλη Πλαγιαννάκο, παρουσία του απελθόντος Προέδρου, κ. Σωτήρη Μπερσίμη. Στο σύντομο χρόνο της συνάντησής μας και αφού εδόθησαν οι αναγκαίες συστάσεις και ευχές, ζητήσαμε από το νέο Πρόεδρο, ως πρώτο μέλημα, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, να είναι η καλή λειτουργία του e-ΔΑΠΥ και παράλληλα να μεριμνήσει για να συνεχιστεί εντός προθεσμιών η κανονική ροή των πληρωμών μας. Ευελπιστούμε ο νέος Πρόεδρος να φανεί αντάξιος των προσδοκιών ασφαλισμένων και παρόχων, οι δε εκπρόσωποι των φορέων των Φυσικοθεραπευτών να έχουν μια καλή και σταθερή συνεργασία μαζί του.


18-01-19

Θέμα: Έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) στις 21-22 Ιανουαρίου 2019.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και η ΠΕΕΦ, η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.ΚΕ.Α., σας προσκαλούν σε έκτακτη Εθελοντική Αιμοδοσία την Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Ιανουαρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών αίματος αυτή τη χρονική περίοδο.  (Δείτε την πρόσκληση)


07-01-19

Θέμα: Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (2014-2020) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις»

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ « Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις».

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας...(Δείτε περισσότερα...)

(Δείτε το σύνδεσμο)


08-12-18

Θέμα: Σχέδιο Νόμου για τον Αθλητισμό.

Αξιότιμοι/ες  Κύριοι/ες

Σχετικά με το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τον αθλητισμό που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο περιλήφθηκε διάταξη (άρθρο 74) που δίνει τη δυνατότητα παροχής συγκεκριμένων φυσικοθεραπευτικών πράξεων σε ιδιωτικά γυμναστήρια και σε ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων, θέλουμε να σας εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας και την έντονη δυσαρέσκειά μας, (Δείτε περισσότερα...)


08-12-18

Θέμα: Ασφαλιστικές εισφορές και ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Σύμφωνα με τον υπ' αριθμ. 4578/ΦΕΚ 200/03-112-18 οι ασφαλιστικές εισφορές Αυτοαπασχολουμένων και Ελεύθερων Επαγγελματιών μειώνονται από το 20% στο 13,33% και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, προς παρόχους και ασφαλισμένους των ΦΚΑ, θα εκκαθαρισθούν και θα αποπληρωθούν από τον ΕΦΚΑ, μέχρι 31-12-19. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, νοούνται εκείνες που αφορούν τα έτη από 01-01-2006 και μετά. Σημειώνεται ότι το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις οφειλές προς φυσικοθεραπευτές προσδιορίζεται στο 5%. (Δείτε το Νόμο)


26ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το 26ο συνέδριο ρευματολογίας της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και της Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδας (ΕΠΕΕΠΕΡΕ), φέτος θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 9 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο ''Hilton'', Αθήνα.

(Δείτε την πρόσκληση προς την ΠΕΕΦ)


24η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΣΤΙΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(Δείτε το σύνδεσμο)


3o ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.ΕΛ.Ι.Α.

Το 3ο μετεκπαιδευτικό συνέδριο της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (Ε.ΕΛ.Ι.Α.) θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο ''Τιτάνια'', Πανεπιστημίου 52-Αθήνα, με θέμα: '' Καρδιά, Διαβήτης και Μυοσκελετικό-Όλες οι εξελίξεις''. Η εγγραφή, η παρακολούθηση και η συμμετοχή με ανακοινώσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους. Στο συνέδριο συμμετέχουν και Φυσικοθεραπευτές με ομιλίες και ελεύθερες ανακοινώσεις, καθώς και στην Οργανωτική Επιτροπή. Περισσότερα στις ''Εκδηλώσεις'' μας.

(Δείτε το πρόγραμμα)


28o ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ

Το 28ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ θα πραγματοποιηθεί στις 23,24 & 25 Νοεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens (πρώην Athens Ledra), με θέμα: «Νεότερα τεχνολογικά επιτεύγματα στην υπηρεσία της Θεραπευτικής Άσκησης. Τηλε-Φυσικοθεραπεία». (Δείτε το πρόγραμμα)


16-11-18

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ΕΔΟΕΑΠ για πρόσληψη φυσικοθεραπευτών.

(Δείτε την πρόσκληση)


13-11-18

Θέμα: Ασφαλιστικές εισφορές και ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη βουλή, οι ασφαλιστικές εισφορές Αυτοαπασχολουμένων και Ελεύθερων Επαγγελματιών μειώνονται από το 20% στο 13,33% και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, προς παρόχους και ασφαλισμένους των ΦΚΑ, θα εκκαθαρισθούν και θα αποπληρωθούν από τον ΕΦΚΑ, μέχρι 31-12-19. Σημειώνεται ότι το ποσοστό έκπτωσης που αφορά στις οφειλές προς φυσικοθεραπευτές προσδιορίζεται στο 5%.


07-11-18

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του νέου ΕΚΠΥ.

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ σας ενημερώνουμε ότι σύντομα θα εκδοθεί εγκύκλιος, με βάση το νέο ΕΚΠΥ, σχετικά με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών μεταβολών στα παραπεμπτικά ή γνωματεύσεις. Στην πραγματικότητα δίδεται σιωπηρή παράταση στην ισχύ του νέου ΕΚΠΥ και ότι συνεπάγεται με την εφαρμογή του. Συνεπώς έως ότου η νέα ‘’γνωμάτευση’’ για φυσικοθεραπεία προσαρμοστεί στις ανάγκες του νέου ΕΚΠΥ αυτή θα συνεχίσει να ισχύει ως έχει. Με την ευκαιρία επαναλάβαμε στη Δ/νση Πληροφορικής όλες τις προτεινόμενες αλλαγές που θα απλοποιήσουν τη σχετική ‘’γνωμάτευση’’. Να προσθέσουμε ότι η ΠΕΕΦ είχε συμφωνήσει εξαρχής, ο ΕΚΠΥ να ισχύσει από 1-1-19, προκειμένου να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για την προσαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων στις ανάγκες του νέου ΕΚΠΥ.


01-11-18

Θέμα: Ενημέρωση από ΕΟΠΥΥ για ΕΚΠΥ, τις υποβολές Οκτωβρίου 2018 και άλλα θέματα.

* Μετά από αίτημα σχεδόν του συνόλου των εκπροσώπων των υγειονομικών φορέων και της ΠΕΕΦ,  που παρευρέθησαν στη χθεσινή (31-10-18)  ενημερωτική συνάντηση με τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, ο νέος ΕΚΠΥ, εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό από την ηγεσία του ΥΥΚΑ, θα ισχύσει από 1 Ιανουαρίου 2019. Βασικός στόχος να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απορρέουν από τον ΕΚΠΥ και αφορούν τους παρόχους. Ο αρχικός σχεδιασμός, όπως επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση από τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Παν. Γεωργακόπουλο,  ήταν ο ΕΚΠΥ να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2018.

* Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τον προϊστάμενο του e-ΔΑΠΥ, κ. Νικ. Παπανικολάου,  τα παραστατικά των υποβολών Οκτωβρίου 2018, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχο Τιμολόγιο της κάθε υποβολής, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ξεχωριστούς φακέλους, που καλό θα ήτανε οι φάκελοι αυτοί να τοποθετηθούν σε ένα μεγαλύτερο φάκελο, ο οποίος και  θα αποσταλεί στον Ασπρόπυργο.

* Οι απαιτηθείσες δαπάνες για φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ  μέχρι και τον Αύγουστο 2018 ανήλθαν στο ποσό των 59.500.000€.


17-10-18

Θέμα: Λήξη των ατομικών συμβάσεων των Φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ και έναρξη ισχύος της συλλογικής σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΣΦ – Καταχώρηση παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι ατομικές συμβάσεις των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Φυσικοθεραπευτών έχουν καταληκτική ημερ. λήξης 17-10-18 και από αυτή την ημερομηνία και μετά ισχύει η νέα Συλλογική Σύμβαση, που έχουν προσυπογράψει ΕΟΠΥΥ και ΠΣΦ. Συνεπώς παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας που έχουν ημερ. εκτέλεσης 16-10-18 μπορούν να καταχωρηθούν στο e-ΔΑΠΥ στην αρχική υποβολή Οκτωβρίου 2018, με ημερ. και 17-10-18, τα δε παραπεμπτικά με ημερ. εκτέλεσης 17-10-18 και μετά (μέχρι να λήξει ο μήνας) θα πρέπει να καταχωρηθούν σε νέα υποβολή Οκτωβρίου 2018 που θα πρέπει να δημιουργήσει ο κάθε Φυσικοθεραπευτής,  που έχει προσχωρήσει στη Συλλογική, e-ΔΑΠΥ, επιλογή ‘’Εμφάνιση Συμβάσεων’’. Κατά τα άλλα η διαδικασία καταχώρησης των παραπεμπτικών και στη νέα υποβολή παραμένει η ίδια, με τη μόνη διαφορά ότι πριν την ανάκτηση των επιλεγμένων συνεδριών θα πρέπει στα σχετικά πεδία, κατά σειρά, να επιλεγούν ο αριθμός υποβολής-(?) και ο αριθμός της νέας σύμβασης. Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.


11-10-18

Θέμα: Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ για έγκριση ατομικών συμβάσεων, ΕΚΠΥ και άλλα θέματα.

Ύστερα από δύο αναβολές, απορρίφθηκε κατά  πλειοψηφία, στη χθεσινή (10-10-18) συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, το αίτημα-δικαίωμα μελών της Διοίκησης της ΠΕΕΦ και όχι μόνο, για τη σύναψη ατομικής σύμβασης με τον Οργανισμό.

Ολοκληρώθηκε, επίσης,  η συζήτηση για το σύνολο των άρθρων του ΕΚΠΥ, ο οποίος θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια θα σταλεί για την έκδοση νέας ΚΥΑ.  Όσον αφορά στα επίμαχα άρθρα 39 & 45, εκτός των όποιων αλλαγών ή τροποποιήσεων, επιλεκτικά να σημειώσουμε ότι το παραπεμπτικό Φυσικοθεραπείας, μετά από πρόταση της ΠΕΕΦ, θα συνεχίσει να ισχύει για δύο μήνες, από την ημερομηνία έκδοσής του. Όλες οι  προτάσεις μας εμφανίζονται στην παρακάτω ανάρτησή μας με ημερ. 27-09-18.


27-09-18

Θέμα: Παράταση της έναρξης εφαρμογής του νέου ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ.

Μετατίθεται η έναρξη εφαρμογής του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ με την έκδοση νέας ΚΥΑ, το πιθανότερο για την 1η Νοεμβρίου 2018, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις ή τροποποιήσεις, βάσει των προτάσεων όλων των υγειονομικών φορέων. (Δείτε τις προτάσεις της ΠΕΕΦ)


18-09-18

Θέμα: Καταγγελία των υφισταμένων ατομικών συμβάσεων των Φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με την 1173 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, από 17-10-18, καταγγέλονται οι υφιστάμενες ατομικές συμβάσεις των Φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ. (Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)


14-09-18

Θέμα: Σχετικά με την καταχώρηση των συνεδριών φυσικοθεραπείας στο e-ΔΑΠΥ.

Ύστερα από επικοινωνία, απόψε το βράδυ (14-09-18), του υπεύθυνου του e-ΔΑΠΥ, κ. Ν. Παπανικολάου, με τον Πρόεδρο της ΠΕΕΦ, κ. Γ. Τσαγρή, μας ενημέρωσε εκ νέου ότι δεν ισχύει η πρωινή πληροφόρηση που είχαμε λάβει, σχετικά με την καταχώρηση των συνεδριών φυσικοθεραπείας με τη φυσική παρουσία του ασθενούς, σε real time. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον προς το παρόν. οι συνεδρίες θα καταχωρούνται στο σύστημα όλες μαζί, όπως και προηγουμένως, με την ολοκλήρωση της θεραπείας του ασθενούς. Επίσης, να σας ενημερώσουμε, ότι όσα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά φυσικοθεραπειών έχουν εκδοθεί από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-prescription), μέχρι και σήμερα 14-09-2018, θα είναι αποδεκτά.


14-09-18

Θέμα: Νέος τρόπος συνταγογράφησης παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας, μέσω e-ΔΑΠΥ.

Μετά τη σημερινή επικοινωνία (14-09-18) με το Δ/ντή Στρατηγικού Σχεδιασμού, κ. Θεοφάνη Ρηγάτο και τον υπεύθυνο του e-ΔΑΠΥ, κ. Νικόλαο Παπανικολάου, ενημερωθήκαμε ότι τα περισσότερα ζητήματα, αναφορικά με το νέο παραπεμπτικό-γνωμάτευση έχουν τακτοποιηθεί, εκτός από τα πεδία που θα υπογράφουν ασφαλισμένος και φυσικοθεραπευτής. Να προσθέσουμε ότι στο εξής οι συνεδρίες θα καταχωρούνται κάθε μια ξεχωριστά, προκειμένου να δηλώνεται σε real time η φυσική παρουσία του ασθενούς στο χώρο θεραπείας. Αναμένονται οι σχετικές οδηγίες.


12-09-18

Θέμα: Νέος τρόπος συνταγογράφησης παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας, μέσω e-ΔΑΠΥ.

Αναφορικά με το νέο τρόπο συνταγογράφησης παραπεμπτικών-γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας από τις 10-09-18 και μετά, μέσω e-ΔΑΠΥ, σας ενημερώνουμε ότι είμαστε σε καθημερινή επαφή με τον υπεύθυνο του e-ΔΑΠΥ, κ. Νικόλαο Παπανικολάου, μεταφέροντας κάθε φορά τις παρατηρήσεις μας σχετικά με την ορθή διατύπωση των γνωματεύσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα και τα προβλήματα κατά την εφαρμογή (5 ή 6 τεμάχια!!! ανά μήνα, αδυναμία καταχώρησης στο σύστημα 10 συνεδριών εφάπαξ, η αναφορά σε τεμάχια και όχι σε συνεδρίες, η αναγραφή φυσικοθεραπευτικών πράξεων, οι τεχνικές δυσκολίες στη συνταγογράφηση, κ.α.).  Ελπίζουμε στην άμεση διόρθωση και επίλυση όλων των θεμάτων.

Μέχρι να υπάρξουν οι αναγκαίες διορθώσεις οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι  στο e-ΔΑΠΥ θα γίνονται αποδεκτά παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί μέχρι 09-09-18, ανεξάρτητα θεώρησης, καθώς επίσης  και τα παραπεμπτικά-γνωματεύσεις (νέου τύπου) που έχουν εκδοθεί μετά τη δεκάτη του ιδίου μηνός. Ηλεκτρονικά παραπεμπτικά φυσικοθεραπειών με ημερομηνία έκδοσης από 10-09-18 και μετά δε γίνονται αποδεκτά.


ΘΕΜΑ: « Οδηγίες σχετικά με τη σύναψη ατομικών συμβάσεων φαρμακείων».

Σχετικά: . Η υπ΄αριθμ.892/ Συνεδρίαση 75/5-12-2012 απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ.

(Δείτε το αρχείο)


05-09-18

Θέμα: Συλλογική-Ατομικές Συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ.

(Δείτε το αρχείο)


ΠΡΟΣ ΠΣΦ

31-08-18

Θέμα: Σύναψη Συλλογικής Σύμβασης ΕΟΠΥΥ – ΠΣΦ και Ατομική Σύμβαση.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με τη δημοσίευση του Νόμου 4461/28-03-17 ( Άρθρο 108/Παρ. 3β), βάσει του οποίου δόθηκε η δυνατότητα σύναψης Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, θεωρήσαμε αναγκαίο να ενημερώσουμε τα μέλη μας και κάθε ενδιαφερόμενο Φυσικοθεραπευτή...(Δείτε περισσότερα...), (Αίτηση - Γνωμοδότηση)


ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Θέμα:  Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ.

Όπως είναι γνωστό, μετά από πολύμηνες προσπάθειες και επανειλημμένες συναντήσεις των Συλλογικών Οργάνων των Φυσικοθεραπευτών με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ για τις Συμβάσεις των Φυσικοθεραπευτών με τον Οργανισμό, ύστερα από κοινή συμφωνία (“consensus”) των δύο μερών στους όρους της νέας σύμβασης, οι οποίοι...(Δείτε περισσότερα...)

Παλαιότερα αρχεία: (Διαβιβαστικό σύμβασης), (Προσχέδιο συμφωνίας διαπραγμάτευσης), (Προτεινόμενο σχέδιο σύμβασης από Επιτροπή Διαπραγμάτευσης), (Προτεινόμενο από ΠΕΕΦ σχέδιο ΕΚΠΥ),(Προτάσεις-παρατηρήσεις για το νέο ΕΚΠΥ 1)(Προτάσεις-παρατηρήσεις για το νέο ΕΚΠΥ 2), (Επιστολή του ΚΔΣ της ΠΕΕΦ προς τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ)

Θέμα:  Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ.

Δημοσιεύτηκε ο νέος ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 2315/Τευχ. Β'/19-06-18), με ισχύ από την 1 Οκτωβρίου 2018. Αναφορικά με τη Φυσικοθεραπεία το Άρθρο 39, για την Ειδική Αγωγή το Άρθρο 45. (Δείτε την ΚΥΑ).


ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Θέμα: Σύναψη Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – ΝΠΔΔ.

Μετά τη Νομοθετική ρύθμιση (Ν. 4461/ΦΕΚ 38/28-03-17) για τη δυνατότητα σύναψης Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – ΝΠΔΔ και...(Δείτε περισσότερα...)

(Δείτε το έγγραφο της ΠΕΕΦ προς ΕΟΠΥΥ & ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, με ημερ. 10-04-18)

Θέμα: Σύναψη Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – ΝΠΔΔ.

Με την υπ' αριθμ. 616 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ (Συνεδρίαση 467/16-05-18) εγκρίθηκαν τα παρακάτω:

- Η έγκριση του συνημμένου σχεδίου συλλογικής σύμβασης παροχής φυσιοθεραπευτικών υπηρεσιών.

- Η έγκριση της παράλληλης ισχύος του ατομικού σχεδίου σύμβασης που είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 718 Απόφαση της 298/8-8-2016 συνεδρίασης του ΔΣ ΕΟΠΥΥ.

- Η έγκριση της έναρξης της διαδικασίας σύναψης συλλογικής σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και παράλληλα την αναστολή σύναψης νέων συμβάσεων φυσιοθεραπευτικών υπηρεσιών με το προγενέστερο σχέδιο σύμβασης.

(Δείτε την απόφαση και το σχέδιο της Συλλογικής Σύμβασης).


ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Θέμα: Σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Φυσικοθεραπευτών.

Παραδόθηκε σήμερα (02-05-18) από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ  στους εκπροσώπους των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων ανοιχτής περίθαλψης το εγχειρίδιο οδηγιών ελέγχου και εκκαθάρισης, που εξέδωσε η Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης του Οργανισμού. Να σημειώσουμε ότι η ΠΕΕΦ από τον προηγούμενο χρόνο επιμελήθηκε τις ίδιες ακριβώς οδηγίες για τους Φυσικοθεραπευτές.

(Δείτε τις οδηγίες για τους Φυσικοθεραπευτές από τη Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ)

(Διαδικασία και Οδηγίες εκκαθάρισης που επιμελήθηκε ΠΕΕΦ)


10-08-18

Θέμα: Συνάντηση του Υφυπουργού Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη  με την ΠΕΕΦ, σχετικά με την προώθηση του θεσμού της Μαθητείας σε αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Στις 2 Αυγούστου 2018, Ημέρα Πέμπτη,  πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υφυπουργού Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη με τον Πρόεδρο της ΠΕΕΦ Γεώργιο Τσαγρή, στην οποία συμμετείχε και ο Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Θέμης Κοτσιφάκης.

Στον εποικοδομητικό διάλογο που ακολούθησε ο Υφυπουργός αναφέρθηκε κυρίως στο στρατηγικό σχέδιο αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και κυρίως στο «Μεταλυκειακό  Έτος- Τάξη Μαθητείας», ο δε Πρόεδρος της Ένωσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων της ειδικότητας  ‘’Βοηθός Φυσικοθεραπευτή’’, που θα πρέπει να γνωρίζουν και να τηρούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Περισσότερα… στο Σύνδεσμο.

Παρακάτω η Επιστολή του Υφυπουργού προς τη Διοίκηση της ΠΕΕΦ και το Ενημερωτικό Σημείωμα για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης.


31-07-18

Θέμα: Φορολογική Ενημερότητα.

Μετά τη παρέμβασή μας, διορθώθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα των ΠΕ.ΔΙ. η εφαρμογή, που υποχρέωνε τους παρόχους να προσκομίζουν φορολογική ενημερότητα για δαπάνες οριακά στα 1500€, ενώ σύμφωνα με το Νόμο θα έπρεπε να τους ζητείται ενημερότητα όταν το ακαθάριστο ποσό δαπανών υπερέβαινε τα 1500€. Να υπενθυμίσουμε ότι η ΠΟΛ 1274/2013, η οποία ερμηνεύει το άρθρο 12 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’), ρητώς αναφέρει τα παρακάτω:

‘’Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία από Δημοσίους Υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω,  εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντα κόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο’’..


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (30-07-18) ΚΑΙ ΩΡΑ 21:00, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ: ‘’ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ’’.


26-07-18

Εκφράζουμε τη θλίψη και τη βαθειά οδύνη μας για την ανείπωτη εθνική τραγωδία που έπληξε τη χώρα, εκφράζοντας παράλληλα την αμέριστη συμπαράστασή μας στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν με αναπάντεχο τρόπο τους αγαπημένους τους και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και την άμεση επάνοδό τους στις οικογένειές τους.


02-07-18

Θέμα: Ενημερωτική συνάντηση, 29 Ιουνίου 2018, της Διοίκησης της ΠΕΕΦ και άλλων υγειονομικών φορέων με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.

Μετά την τελευταία ενημερωτική συνάντηση, στις 29 Ιουνίου 2018, της Διοίκησης της ΠΕΕΦ και άλλων υγειονομικών φορέων με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτ. Μπερσίμη και σε συνέχεια της προηγουμένης, αναφορικά...(Δείτε περισσότερα...)


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Φ.Υ. - 7ο ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Π.Φ.Υ.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πολυθεματικό Συνέδριο Π.Φ.Υ. - 7ο Ορθοπαιδικό Συμπόσιο Π.Φ.Υ., που πραγματοποιήθηκε από 21 έως 24 Ιουνίου 2018 στην Αγριά Βόλου, Ξενοδοχείο ''VALIS'', υπό την αιγίδα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.. Στην Οργάνωση του συνεδρίου, ως συνεργαζόμενος φορέας, είχε την τιμή να συμμετέχει και η ΠΕΕΦ.

Να συγχαρούμε όλους τους διοργανωτές για την άρτια οργάνωση και την επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Θερμά να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε και όλους τους συμμετέχοντες Συναδέλφους γιατί όλοι μαζί αναδείξαμε το κύρος και το υψηλό επίπεδο γνώσης και εμπειρίας των Ελλήνων Φυσικοθεραπευτών.

Τα οφέλη είναι μεγάλα και πολλαπλά για όλους μας. Περισσότερα στις ''Εκδηλώσεις'' μας.


27-06-18

Θέμα: Ληξιπρόθεσμες οφειλές των ενταγμένων στον ΕΦΚΑ Ασφαλιστικών Ταμείων.

Όπως μας υποσχέθηκε ο Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ κ. Δημ. Τσακίρης, κατά τη σημερινή (27-06-18) συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της ΠΕΕΦ μαζί του, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια μέχρι τέλος Αυγούστου 2018, μετά τη νέα παράταση, να αποδοθούν προς όλους τους παρόχους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Ασφαλιστικών Ταμείων που πέρασαν στη δικαιοδοσία του ΕΦΚΑ. Η δικιά μας εκτίμηση είναι ότι και αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι δύσκολο να τηρηθεί, εάν ληφθούν υπόψη η κατάργηση με Νόμο των Δ/νσεων Ασθένειας και η δραματική υποστελέχωση του Τομέα Υγείας των εν λόγω Ταμείων. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στο ΤΣΜΕΔΕ την όλη διαδικασία έχει επιφορτιστεί μόνο ένας υπάλληλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να εκκαθαρίσει τους μεγάλους παρόχους. Θα επανέλθουμε.


21-06-18

Θέμα: Ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΠΑΔ.

Καλούμε τους Συναδέλφους που έχουν υπόλοιπα ποσά οφειλών, το 10%, από τον πρώην ΟΠΑΔ (για δαπάνες Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι το Μάϊο έτους 2011) και δεν έχουν λάβει ακόμη μήνυμα στην Εφαρμογή ‘’Ληξιπρόθεσμες Οφειλές’’ του ΕΟΠΥΥ, να προσέλθουν το συντομότερο δυνατόν στις τοπικές ΠΕ.ΔΙ., διεκδικώντας τα παραπάνω ποσά, βάσει των δικών τους στοιχείων ή αυτών που έχουν καταχωρηθεί στο προηγούμενο ηλεκτρονικό σύστημα του Ταμείου το ''Ορασις’’. Έχουμε διαπιστώσει ότι σε αρκετές περιπτώσεις Φυσικοθεραπευτών η καρτέλα οφειλών, στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα που έχει εγκατασταθεί στις ΠΕ.ΔΙ., εμφανίζεται κενή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της ΠΕΕΦ, Γ. Τσαγρή, το Γεν. Γραμματέα, Θ.Καραντία ή τον Αντιπρόεδρο,  Γ. Γκουβάτσο.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Φ.Υ. - 7ο ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Π.Φ.Υ..

Από 21 έως 24 Ιουνίου 2018 στην Αγριά Βόλου, Ξενοδοχείο ''VALIS'', υπό την αιγίδα της ΕΕΧΟΤ, θα πραγματοποιηθεί Πανελλήνιο Πολυθεματικό Συνέδριο Π.Φ.Υ. - 7ο Ορθοπαιδικό Συμπόσιο Π.Φ.Υ..

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι στη διοργάνωση του εν λόγω Συνεδρίου συμμετέχει και η ΠΕΕΦ, ως συνεργαζόμενος φορέας!

Αναλάβαμε την οργάνωση στρογγυλής τράπεζας, με θέμα  ''Παθήσεις του Ώμου - Κλινικές & Εργαστηριακές Ασκήσεις'', συμμετέχοντας παράλληλα και σε αρκετά Προεδρεία.

Να ευχαριστήσουμε όλους τους καταξιωμένους ομιλητές και αξιόλογους Συναδέλφους που συμμετέχουν στο Συνέδριο από οποιαδήποτε θέση!!! Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου!!!

Καλούμε τους Συναδέλφους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου να μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν.

Περισσότερα στις ''Εκδηλώσεις'' μας.


17-06-18

Θέμα: Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2018, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους.

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ έτους 2018 για Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας 70.000.000€. Υ.Φ.-Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας 68.000.000€ & Υ.Φ.-Εργαστήρια Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 2.000.000€.

(Δείτε το ΦΕΚ/Τευχ. Β΄/24-05-18)


07-06-18

Θέμα: Ενημερωτική συνάντηση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ και άλλων υγειονομικών φορέων με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.

Μετά την προγραμματισμένη συνάντηση, στις 5 Ιουνίου 2018, της Διοίκησης της ΠΕΕΦ και άλλων υγειονομικών φορέων με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, , κ. Σωτ. Μπερσίμη, αναφορικά με τις μελλοντικές δράσεις του Οργανισμού, επιγραμματικά σας αναφέρουμε...(Δείτε περισσότερα...)


Θέμα : 24ωρη απεργία-30 Μαΐου 2018.

Η ΠΕΕΦ  στηρίζει την 24ωρη απεργία  που έχουν προκηρύξει η ΓΣΕΕ , η ΑΔΕΔΥ και άλλοι Κοινωνικοί και Επιστημονικοί Φορείς, για την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018,  ενάντια στη δραματική μείωση των δημοσίων δαπανών και στις συνεχιζόμενες καταστροφικές πολιτικές της λιτότητας, της ανεργίας και της υπερφορολόγησης.


Θέμα: Εκλογές στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΝΠΔΔ).

21-05-18

Με την ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών στον ΠΣΦ-ΝΠΔΔ η διοίκηση της ΠΕΕΦ εύχεται σε όλους τους εκλεγμένους για τα όργανα του συλλόγου συναδέλφους και συναδέλφισσες, καλή και δημιουργική θητεία, δύναμη και να λειτουργούν πάντα με γνώμονα το καλό του κλάδου, της επιστήμης που υπηρετούμε και το συμφέρον όλων των συναδέλφων!!! Συγχαρητήρια σε όλους!!!

14-05-18

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ενόψει των επερχόμενων εκλογών στις 20 Μαΐου 2018 στον ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, ως Διοίκηση της ΠΕΕΦ, ευχόμαστε οι συνάδελφοι που θα επιλεγούν στα Όργανα του Συλλόγου να είναι οι πιο άξιοι και ικανοί για τη συνεχή αναβάθμιση και προάσπιση του κλάδου και της επιστήμης μας. Σε ότι μας αφορά ευελπιστούμε να συμβάλλουν ουσιαστικά στην βελτίωση... (Δείτε περισσότερα...)


ΝΕΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΕΦ.

Με την ανάδειξη των νέων μελών του ΚΔΣ και των  ΔΕ των Περιφερειακών μας Τμημάτων ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες στην ΠΕΕΦ.

Όλα τα εκλεγμένα μέλη δίνουμε την υπόσχεση να συνεχίσουμε με την ίδια δύναμη και αποφασιστικότητα στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και  συμφερόντων του κλάδου, στην επίλυση των θεμάτων των Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών και στη συνεχή αναβάθμιση του Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας.

Θετική η συμμετοχή αρκετών νέων και αξιόλογων Συναδέλφων.

Η σύνθεση του νέου ΚΔΣ και των ΔΕ της ΠΕΕΦ στην υποσελίδα μας ''Προφίλ΄΄.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΕΦ.

Σε άριστο  και ενωτικό κλίμα διεξήχθησαν στις 9 Απριλίου 2018 οι Συνελεύσεις και οι εκλογές της ΠΕΕΦ. Ευχαριστούμε όλους τους Συναδέλφους που πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Ενθαρρυντική και αισιόδοξη η παρουσία αρκετών νέων Συναδέλφων. Σύντομα θα σας ανακοινώσουμε  τα νέα μέλη του ΚΔΣ και των ΔΕ των Περιφερειακών Τμημάτων της ΠΕΕΦ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το ΚΔΣ και η ΔΕ του ΠΤ Αττικής της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών (Π.Ε.Ε.Φ.), προσκαλούν τα μέλη σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές, στις 29 Απριλίου 2018-Ημέρα Κυριακή.

Θα προηγηθεί η Συνέλευση των μελών (10:00 έως 12:00) στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων - Λ. Αλεξάνδρας 152 (έναντι Αρείου Πάγου-Σταθμός μετρό Αμπελοκήπων) και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι Εκλογές (12:00 έως 17:00) στα γραφεία της Ένωσης - Λ. Αλεξάνδρας 126.

Στην αρμοδιότητα των ΔΕ των υπολοίπων Τμημάτων για τις Συνελεύσεις και τις Εκλογές των αλλων Τμημάτων.

Αναμένουμε τις προτάσεις σας και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σας στα Συλλογικά μας Όργανα.

(Η Πρόσκληση)(Αίτηση υποψηφιότητας για το ΚΔΣ της ΠΕΕΦ)(Αίτηση υποψηφιότητας για τις ΔΕ των Τμημάτων)


ΤΟ ΚΔΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΕΦ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ, ''ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΗ! - ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ, ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ!''.


24-04-18

Θέμα: Συμπληρωματικές οδηγίες-διευκρινίσεις σχετικά με το αναρτημένο αρχείο υποβολών 2012-2015 στο e-ΔΑΠΥ.

Σχετικά με το αναρτημένο excel υποβολών 2012-2015 το οποίο γνωστοποιήθηκε στους παρόχους, μέσω e-ΔΑΠΥ (Διαχείριση ΔΑΠΥ-->Συμψ. Οφειλών 12-15-->Κατάσταση οφειλών 12-15), σας γνωστοποιούμε συμπληρωματικές οδηγίες – διευκρινίσεις, που μας εστάλησαν από τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων & Δ/νσης Οικονομικών του ΕΟΠΥΥ, κ. Κ. Μπαρούς.

(Δείτε τις οδηγίες)


10-04-18

Θέμα: Δικαίωση των Ελεύθερων Επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων Επιστημόνων από το ΣτΕ για το Ασφαλιστικό.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες η Ολομέλεια του ΣτΕ δικαίωσε τους κλάδους των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, συμπεριλαμβανομένης και της ΠΕΕΦ, που προσέφυγαν στο ανώτατο δικαστήριο κρίνοντας αντισυνταγματική:
α) Την ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι, φυσικοθεραπευτές) αλλά και των αγροτών στον ΕΦΚΑ. Αντίθετα, κρίθηκε σύννομη η ένταξη στον φορέα των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.
β) Τον υπολογισμό της εισφοράς του ΕΦΚΑ με βάση το εισόδημα που δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες (26,95% επί του εισοδήματος).

* Δείτε την ανάρτησή μας στην ''Ενημέρωση'' με ημερ. 22-02-17.


02-04-18

Θέμα: Ενημερωτική συνάντηση του Προέδρου και άλλων στελεχών του ΕΟΠΥΥ με εκπροσώπους υγειονομικών φορέων, στο Συνεδριακό Κέντρο  του Οργανισμού στην Πεύκη.

Στις 29 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη, στο Συνεδριακό Κέντρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην Πεύκη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων υγειονομικών φορέων με  τον Πρόεδρο κ. Σωτ. Μπερσίμη και άλλα στελέχη, προκειμένου να ενημερωθούν...(Δείτε περισσότερα...)


25-03-18

Θέμα: Σύσκεψη εκπροσώπων των Επαγγελματικών Ενώσεων στον ΙΣΑ, αναφορικά με την επιβολή στις δαπάνες των παρόχων του ληστρικού και άδικου clawback.

(Δείτε το σύνδεσμο)


06-03-18

Θέμα : Εκδήλωση για GDPR και Υπηρεσίες Υγείας.

Μετά από πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα θεσμικά όργανα των Παρόχων Υγείας μη εξαιρουμένης και της ΠΕΕΦ, την Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00-15:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην Πεύκη, θα πραγματοποιηθεί ειδική ενημερωτική εκδήλωση, σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού (679/2016) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), που θα εφαρμοσθεί από τις 25 Μαΐου του 2018 σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


04-03-18

Θέμα: Επιστημονικά Συνέδρια.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες:

1ον. Tου συνεδρίου "Health IT Conference 2018", που πραγματοποιήθηκε στις 26 & 27  Φεβρουαρίου 2018, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, με θέμα: “Σύγχρονες Υπηρεσίες Υγείας με επίκεντρο τον Ασθενή: Καλές Πρακτικές Πληροφορικής & Διαλειτουργικότητας". Στόχος του συνεδρίου να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών-ΤΠΕ στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος ...

(Δείτε το σύνδεσμο)

2ον. Του ετήσιου συνεδρίου του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών (HSO), που πραγματοποιήθηκε στις 1-3 Μαρτίου 2018, στην Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα.

(Δείτε το σύνδεσμο)

Την ΠΕΕΦ εκπροσώπησε και στα δύο Συνέδρια ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Τσαγρής.


ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΕΦ

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΕΦ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ "ΠΑΜΕ ΤΣΙΠΟΥΡΟ-ΠΑΜΕ ΚΑΦΕΝΕΙΟ", ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 50, ΚΥΨΕΛΗ.


12-02-18

Θέμα: Αδυναμία καταχώρησης παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας στο e-ΔΑΠΥ, λόγω τεχνικού προβλήματος στην άντληση στοιχείων από ΗΔΙΚΑ, αναφορικά με την Ασφαλιστική Ικανότητα ασθενών.

Μετά τις συνεχείς επικοινωνίες που είχαμε με τον υπεύθυνο του e-ΔΑΠΥ, το Δ/ντή Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ, επιλύθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει από την προηγούμενη Παρασκευή (9-2-18) στην καταχώρηση παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας. Συγκεκριμένα υπήρξε διακοπή στη σύνδεση μεταξύ e-ΔΑΠΥ και ΗΔΙΚΑ για την άντληση στοιχείων Ασφαλιστικής Ικανότητας ασθενών.

Όσον αφορά στην εκπρόθεσμη υποβολή των παραπεμπτικών, εξαιτίας του συγκεκριμένου προβλήματος, αναμένονται σύντομα από τη Δ/νση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ οι σχετικές διευκρινίσεις.

Ωστόσο και για παν ενδεχόμενο, καλό θα είναι η ημερομηνία εκτέλεσης να σημειώνεται στο φυσικό παραστατικό, αφού προηγουμένως το e-ΔΑΠΥ. δεχθεί την υποβολή του παραπεμπτικού.


01-02-18

Θέμα: Συνεχιζόμενες θεραπείες σε ασθενείς με τη λήξη της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας.

Όπως ενημερωθήκαμε από τον υπεύθυνο του  e-ΔΑΠΥ, κ. Νικ. Παπανικολάου, το θέμα που είχε προκύψει σχετικά με την εκτέλεση και καταχώρηση στο e-ΔΑΠΥ συνεχιζόμενων συνεδριών φυσικοθεραπείας σε ασθενείς, με τη λήξη της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας, μετά την απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ επιλύθηκε. Να επαναλάβουμε ότι το θέμα είχαμε αναδείξει όταν επισκεφθήκαμε στις 08-01-18 τον Πρόεδρο και τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ.


28-01-18

Θέμα: Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (679/2016) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 26-01-18, Ξενοδοχείο ‘’Τιτάνια’’, η Ενημερωτική Εσπερίδα που διοργάνωσε ο ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ., με θέμα:  ''Tο νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)''. Στην Εκδήλωση συμμετείχε ως ομιλητής και ο Δ/ντής της Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ κ. Γεώργιος Αγγούρης, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα αναφορικά με τον ΕΟΠΥΥ, στη συνέχεια και μετά από ερώτηση, περιέγραψε τη βούληση του Οργανισμού για τη σταδιακή αποϋλοποίηση των φυσικών παραστατικών και την καθιέρωση της ‘’ψηφιοποιημένης υπογραφής’’ από τους Ασφαλισμένους, σε ‘’real time’’. Από την ΠΕΕΦ παρευρέθηκε ο Πρόεδρος κ. Γ. Τσαγρής.


28-01-18

Θέμα: Kοπή πίτας του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής.

Στις 25-01-18 και ώρα 20:30 στον ΙΣΑ, Σεβαστουπόλεως 113 (3ος όροφος) πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας του ‘’Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής’’. Τους Εθελοντές Συναδέλφους του Ιατρείου, μέλη της ΠΕΕΦ, εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της ΠΕΕΦ κ. Γεώργιος Τσαγρής.


24-01-18

Θέμα: Λήξη της Ασφαλιστικής Ικανότητας σε ασφαλισμένους.

Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ ξεκαθαρίστηκε το θέμα που είχε προκύψει, αναφορικά με την περικοπή των δαπανών για τις συνεχιζόμενες συνεδρίες Φυσικοθεραπείας σε ασθενείς μετά τη λήξη της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας. Το θέμα είχαμε αναδείξει όταν επισκεφθήκαμε στις 08-01-18 τον Πρόεδρο και τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ.

Σχετική ανάρτηση με Ημερ. 09-01-18.

09-01-18

Θέμα: Λήξη της Ασφαλιστικής Ικανότητας σε ασφαλισμένους.

Κατά τη χθεσινή μας (08-01-18) επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ ζητήσαμε από τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Οργανισμού, οι δαπάνες των Φυσικοθεραπευτών για συνεχιζόμενες θεραπείες σε ασθενείς  μετά τη λήξη της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας, κατ΄εξαίρεση και όπως ίσχυε, να μην περικόπτονται. Αναγκαία προϋπόθεση  βεβαίως το παραπεμπτικό Φυσικοθεραπείας να έχει την έγκριση του ελεγκτή πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Ικανότητας του ασφαλισμένου. Σημειωτέον ότι η εκκαθάριση των δαπανών σε σχέση με την ισχύ της Ασφαλιστικής Ικανότητας ξεκίνησε, μέσω  e-ΔΑΠΥ, από αρχές Σεπτεμβρίου 2017 (08-09-17) και ήταν οριζόντια για όλους τους παρόχους. H διαβεβαίωση ήτανε ότι τον θέμα για τις συνεχιζόμενες θεραπείες θα αντιμετωπιστεί θετικά και άμεσα.


24-01-18

ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΕΦ κ. Γ. ΤΣΑΓΡΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ  κ. Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ, ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΎΝ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26-01-18, ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ‘’ΤΙΤΑΝΙΑ’’ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52), ΑΠΟ 18:00 ΕΩΣ 21:30, NA ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ: ''ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)''.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

21-01-18

Θέμα: Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (679/2016) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (679/2016) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εν συντομία, GDPR), ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και η εφαρμογή του είναι προ των πυλών, με ημερομηνία άμεσης, υποχρεωτικής και καθολικής ισχύος την 25-05-2018. Σημειωτέον ότι ισχύει αυτόματα και δεν απαιτείται ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο.

Αφορά όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές που με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών της ΕΕ ή νομίμως κατοικούντων στην ΕΕ.

Βασικός σκοπός να ενισχυθούν τα δικαιώματα των πολιτών, αυξάνοντας παράλληλα τις υποχρεώσεις για όποιον εκτελεί πράξεις αυτοματοποιημένης ή χειροκίνητης επεξεργασίας σε προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, με την απειλή μάλιστα πολύ υψηλών διοικητικών προστίμων που θα αγγίζουν, κατά περίπτωση, τα 20.000.000,00 €.

Για περισσότερες λεπτομέρειες θα σας ενημερώσουμε σύντομα.


21-01-18

Θέμα: Άδειες  λειτουργίας Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Tομέα – ΠΦΥ.

(Δείτε την απάντηση της Γενικής Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας του ΥΥΚΑ)

Προηγούμενη αλληλογραφία: (Δείτε την απάντηση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του ΥΥΚΑ), (Εγγραφο 1 της ΠΕΕΦ), (Έγγραφο 2 της ΠΕΕΦ)(Διαβιβαστικά του ΚΕΣΥ)


10-01-18

Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ οικονομικού έτους 2018.

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους Συναδέλφους ότι τα ποσά που αναφέρονται στην υπ’αριθμ. 1617 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, αναφορικά με τον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018, αφορούν τις ετήσιες ταμειακές ανάγκες του ΕΟΠΥΥ και δεν έχουν καμιά σχέση με τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια δαπανών ανά κατηγορία παρόχων, στον ίδιο χρόνο. Τα τελευταία θα μας κοινοποιηθούν μέσω ΥΑ που θα δημοσιευτεί στο επόμενο διάστημα.

(Προϋπολογισμός ΕΟΠΥΥ οικονομικού έτους 2018-Απόφαση 1617 του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ)


09-01-18

Θέμα: Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία που αφορούν στις υποβολές δαπάνης των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών παρόχων για τα έτη 2012 έως 2015.

(Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ), (Σχετική Νομοθεσία), (Δείτε τα στοιχεία)

Σημείωση: Σε επόμενο διάστημα θα αναρτηθούν τα αντίστοιχα δεδομένα για το έτος 2016 και 2017.


09-01-18

Θέμα: Λήξη της Ασφαλιστικής Ικανότητας σε ασφαλισμένους.

Κατά τη χθεσινή μας (08-01-18) επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ ζητήσαμε από τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Οργανισμού, οι δαπάνες των Φυσικοθεραπευτών για συνεχιζόμενες θεραπείες σε ασθενείς  μετά τη λήξη της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας, κατ΄εξαίρεση και όπως ίσχυε, να μην περικόπτονται. Αναγκαία προϋπόθεση  βεβαίως το παραπεμπτικό Φυσικοθεραπείας να έχει την έγκριση του ελεγκτή πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Ικανότητας του ασφαλισμένου. Σημειωτέον ότι η εκκαθάριση των δαπανών σε σχέση με την ισχύ της Ασφαλιστικής Ικανότητας έχει ξεκινήσει,  μέσω  e-ΔΑΠΥ, από αρχές Σεπτεμβρίου 2017 (08-09-17) και είναι οριζόντια για όλους τους παρόχους. H διαβεβαίωση ήτανε ότι τον θέμα για τις συνεχιζόμενες θεραπείες θα αντιμετωπιστεί θετικά και άμεσα.


ΤΟ ΚΔΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕ ΤΩΝ ΠΤ ΤΗΣ ΠΕΕΦ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ! ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ 2018!


 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 

Ενέργειες της Ε.Ο.Ο. αναφορικά με το Νόμο 3919/2011 για την απελευθέρωση του επαγγέλματος του οδοντιάτρου

Προς τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Σχετικά με το Νόμο 3919/2011 ο οποίος αναφέρεται στην «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία σε συνέχεια των επαφών της με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διά του Προέδρου Α. Κατσίκη και Γεν. Γραμματέα Π. Βίγλα, επισκέφτηκε στις 24/5/2011 τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου κ. Α. Δημόπουλο ο οποίος ενημέρωσε ότι το ζήτημα συζητήθηκε επανειλημμένα με τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Λοβέρδο και αποφασίσθηκε τροπολογία στο Νόμο, η οποία πρόκειται να περάσει στο νομοσχέδιο «περί μεταμοσχεύσεων» το οποίο θα συζητηθεί στη Βουλή το απόγευμα της 24ης/5/2011 και η οποία αναφέρει:

“Οι προβλεπόμενες, από τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32), προθεσμίες παρατείνονται μέχρι 3-1-2012 για τα επαγγέλματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης”.

Κατόπιν τούτου, δεν εφησυχάζουμε αλλά ζητάμε εκ νέου συνάντηση με τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών, ώστε να δεχθούν τα εύλογα αιτήματά μας τα οποία έρχονται σε αντίθεση με την εφαρμογή αυτού του Νόμου.